v święto liczby pi

Tour de Science

Podczas tegorocznego Święta Pi zostanie po raz czwarty zorganizowany bieg na orientację pod nazwą Tour de Science. Adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżniających się gimnazjalistów. W konkursie weźmie udział szesnaście trzyosobowych drużyn.

Podczas biegu drużyny będą miały za zadanie rozwiązać 8 zadań, odwołujących się do podstawowych wiadomości fizyki, chemii, informatyki i matematyki. Zadania będą miały charakter zagadek i rebusów popularyzujących cztery wspomniane dziedziny nauki. Ich rozwiązanie opierać się będzie po pierwsze na umiejętności zastosowania wiadomości oraz logicznym myśleniu. Dodatkowo, by dotrzeć na każde ze stanowisk, trzeba będzie rozwiązać krótką zagadkę, której rozwiązaniem będzie adres kolejnej stacji.
Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która rozwiąże wszystkie zadania i dobiegnie do mety w najkrótszym czasie.

Uwaga! Osoby, które zgłoszą udział w turnieju w dniu 24 i 25 lutego, z przyczyn technicznych otrzymają potwierdzenie dopiero w niedzielę, 25 lutego 2012.


Szczegółowy regulamin konkursu:

 1. Konkurs „Tour de Science”, zwany dalej Konkursem, adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżniających się gimnazjalistów.
 2. Organizatorem Konkursu są koła naukowe działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: Koło Naukowe Matematyków UŚ, Koło Naukowe Pasjonatów Informatyki UŚ, Koło Naukowe Fizyków UŚ i Koło Naukowe Chemików UŚ.
 3. Konkurs odbędzie się w czwartek, 15 III 2012, w godzinach 9.00 – 12.00, w budynkach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, podczas tegorocznego Święta Liczby π.
 4. W konkursie weźmie udział szesnaście trzyosobowych drużyn, złożonych z uczniów – przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżniających się gimnazjalistów.
 5. Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać do dnia 6 marca 2012 włącznie, na adres mailowy bieg@knm.katowice.pl, używając formularza zgłoszeniowego.
 6. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Informacja o zakwalifikowaniu drużyny do Konkursu zostanie przesłana e-mailem w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia się drużyny.
 8. Zakwalifikowane drużyny zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie do 7 III 2012 roku, do godziny 12.00.
 9. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa przez drużynę, do konkursu zakwalifikowana zostanie następna w kolejności drużyna, o czym zostanie ona bezzwłocznie powiadomiona.
 10. Lista drużyn zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Święta Liczby π (www.swietopi.pl).
 11. 8 III 2012 roku o godzinie 12.00 zakwalifikowane drużyny otrzymają pocztą elektroniczną dłuższe zadanie, którego rozwiązanie będzie wskazywało miejsce rozpoczęcia się Konkursu. Dzień i godzina rozpoczęcia biegu to 15 III 2012 roku, godz. 9.00.
 12. Po stawieniu się drużyn na starcie, uczestnicy otrzymają dalsze wskazówki dotyczące przebiegu Konkursu. Zostaną też wylosowane numery startowe.
 13. Podczas Konkursu – biegu drużyny będą miały za zadanie rozwiązać 8 zadań, odwołujących się do podstawowych wiadomości fizyki, chemii, informatyki i matematyki. Zadania będą miały charakter zagadek i rebusów popularyzujących cztery wspomniane dziedziny nauki. Ich rozwiązanie opierać się będzie po pierwsze na umiejętności zastosowania wiadomości oraz logicznym myśleniu. Dodatkowo, by dotrzeć na każde ze stanowisk, trzeba będzie rozwiązać krótką zagadkę, której rozwiązaniem będzie adres kolejnej stacji.
 14. Na rozwiązanie każdej z ośmiu zagadek uczestnicy będą mieli 15 minut. W przypadku spóźnienia się drużyny na stanowisko, czas ten będzie odpowiednio krótszy. Głównym kryterium oceny drużyn będzie czas rozwiązania ośmiu zagadek głównych. W przypadku nierozwiązania zagadki uznaje się, że czas rozwiązania zagadki wynosi 30 minut. Na rozwiązanie krótkiej zagadki i dotarcie do kolejnej stacji uczestnicy będą mieli 5 minut (czas ten nie jest punktowany).
 15. Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która uzyska najkrótszy czas rozwiązywania zagadek.
 16. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbędzie się w Teatrze Śląskim w Katowicach, w dzień konkursu. Godzina zostanie podana w ostatecznym harmonogramie.
 17. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy bieg@knm.katowice.pl.

ostatnia aktualizacja: 28.02.2012