v święto liczby pi
KONKURS ARTYSTYCZNY "Matematyczny świat"

WYNIKI 2017

I miejsce - Wiktoria Wdowska, gimnazjum PG im. K. Makuszyńskiego w Natolinie - "Pitrix"
II miejsce - Zuzanna Cyran, ZSG nr 3 w Radomsku
III miejsce - Natalia Mąkosa, PSP im. K. Makuszyńskiego w Natolinie - "Parabola z okienka"
IV miejsce - Weronika Zarębska, ZSG nr 3 w Radomsku

Zwycięzcom gratulujemy!

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów X edycji Święta Pi, organizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przesłać swoją pracę artystyczną, związaną tematycznie z matematyką. Technika dowolna: może to być np. plakat, zdjęcie, rzeźba (lub fotografia wykonanej rzeźby), samodzielnie napisana i skomponowana piosenka. Do dzieła należy dołączyć jego tytuł i krótki opis. Zwycięzcę wybierze jury.

Szczegółowy regulamin konkursu

(1) Konkurs „Matematyczny świat", zwany dalej konkursem, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, ze wszystkich krajów świata, niezależnie od wieku.

(2) Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dalej zwane organizatorem.

(3) Prace na konkurs można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14/524, 40-007 Katowice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

(4) Nie ma limitu uczestników Konkursu. Organizator nie przeprowadza też wcześniejszych zapisów na Konkurs. Konkurs jest konkursem indywidualnym.

(5) Termin przesyłania prac to 9 marca 2017 (decyduje data dotarcia do organizatora). Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

(6) Zwycięzców wybierze podczas specjalnego posiedzenia jury konkursu.

(7) Ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca 2017 przez stronę internetową www.swietopi.pl oraz www.knm.katowice.pl.

(8) Dla laureatów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Święta Liczby Pi, 15 marca 2017, o godzinie, która zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej Święta Pi www.swietopi.pl.

(9) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

Wyniki III Międzynarodowego Konkursu Artystycznego "Matematyczny świat"

Kategoria: uczniowie

I miejsce - Tomasz Bojdoł (Polska)

II miejsce - zespół: Klara Gierek, Emilia Kasperczyk, Emilia Jaroszek, Antonina Czapla, Zofia Klink, Iga Kurzelewska (Polska)

III miejsce - Oliwia Szafraniec (Polska)

Wyróżnienia - Weronika Syrkiewicz, Tomasz Syrkiewicz (Polska)

Kategoria: dorośli

I miejsce - Maxim Russkikh (Rosja)

II miejsce - zespół: Hanna Ćmiel, Tomasz Kołodziej (Polska)

III miejsce - Adam Dobosz (Polska)

Wyróżnienia - Marcus Sjödin (Szwecja), Sebastian Palm (Niemcy), Waizy Amel (Szwajcaria)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY "Matematyczny świat"

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów X edycji Święta Pi, organizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs ma charakter otwarty: adresowany jest do pasjonatów matematyki - uczniów, studentów, nauczycieli, a także tych, którzy swą edukację skończyli już lata temu. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przesłać swoją pracę artystyczną, związaną tematycznie z matematyką. Technika dowolna: może to być np. plakat, zdjęcie, rzeźba (lub fotografia wykonanej rzeźby), samodzielnie napisana i skomponowana piosenka. Do dzieła należy dołączyć jego tytuł i krótki opis. Zwycięzcę wybierze jury.

Szczegółowy regulamin konkursu

(1) Konkurs „Matematyczny świat", zwany dalej konkursem, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, ze wszystkich krajów świata, niezależnie od wieku.

(2) Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dalej zwane organizatorem.

(3) Prace na konkurs można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14/524, 40-007 Katowice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

(4) Nie ma limitu uczestników Konkursu. Organizator nie przeprowadza też wcześniejszych zapisów na Konkurs. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach (do czterech osób). W przypadku, gdy nagrodzona zostanie grupa, nagród nie dubluje się (nagroda dla grupy jedno- i czteroosobowej będzie identyczna).

(5) Termin przesyłania prac to 10 marca 2016 (decyduje data dotarcia do organizatora). Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

(6) Zwycięzców wybierze podczas specjalnego posiedzenia jury konkursu.

(7) Ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca 2016 przez stronę internetową www.swietopi.pl oraz www.knm.katowice.pl.

(8) Dla laureatów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród odbędzie się w terminie, który zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Święta Pi www.swietopi.pl. Uczestnikom z zagranicy, którzy zostaną laureatami konkursu, nagrody zostaną wysłane pocztą.

(9) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

INTERNATIONAL ART CONTEST “Mathematical World”

The Department of Mathematics, Physics and Chemistry of The University of Silesia welcomes you to the 10th annual celebration of the Pi Day!

Everyone is invited to take part in the open competition. Participants are to create works of art of any form related to the topic of mathematics. For example; a poster, picture, sculpture (or photo of the sculpture), song, etc. Adding a title and description to the work is required. The winner will be chosen by the judges.

Anyone is allowed to take part – students, teachers, lecturers, but also those who have already finished their education years ago.

The detailed rules of the contest:

(1) The Art Contest Mathematical World (the „Contest”) is open to residents of all the countries in the world („Contestants”).

(2) The organizer of the Contest is the Students' Mathematical Society of the University of Silesia in Katowice (the „Organizer”).

(3) Entries for the Contest can be sent via post or delivered in person to: Students' Mathematical Society of the University of Silesia, Bankowa Street 14/524, 40-007 Katowice, or via e-mail to matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.

(4) Any number of persons is allowed to submit entries for the contest. The Organizer will not carry out any initial registration for the Contest. Contestants may compete individually or in groups of two, three or four.

(5) The deadline for submission of entries is March 10th 2016. Any work of art submitted is subject to the rules of the contest. In special cases the date of submission will be determined by the date of coming to Organizer.

(6) The winners will be chosen during the meeting of the judges of the Contest.

(7) The winners of the Contest will be announced on March 14th 2016 on the websites www.swietopi.pl and www.knm.katowice.pl.

(8) There are prizes provided for the winners of the Contest. The place and hour of the award ceremony will be announced on the official website of the Pi Day www.swietopi.pl. Winners from abroad will receive their prizes via post.

(9) All questions are to be sent to the e-mail address matematyczny.swiat@knm.katowice.pl.
 • **********************************

  WYNIKI KONKURSU - edycja 2015:

  I miejsce: Adam Dobosz (Chorzów, Polska)
  Typ: fotografia
  Tytuł: Apetyt na matematykę
  Opis: Kulinarna wizualizacja tożsamości Eulera

  Zdjęcie to zostanie wydrukowane na tylnej stronie okładki [Macierzatora] wydanego specjalnie z okazji Święta Liczby Pi 2015.

  II miejsce: Hanna Ćmiel, Tomasz Kołodziej (Wyry/Pszczyna, Polska)
  Typ: grafika komputerowa
  Tytuł: x^3=Mathematics
  Opis: Artystyczno-geometryczna interpretacja równań postaci x^n=r.

  III miejsce: eq aequo:

  Marcus Sjödin (Lulea, Szwecja)
  Typ: fotografia
  Title: Wave pumper.
  Description: Enjoyable view of waveforms. Because plotting in math programs are overrated.

  Félix Payen (Bordeaux, Francja)
  Typ: fotografia
  D: Title: Square root of a tuber
  Description: Or maybe it is potato cubed?

 • **********************************

  WYNIKI KONKURSU - edycja 2014:

  Kategoria "Dorośli"

  1. Benjamin Schwarzbauer, Neuenstadt-Kochertürn, Niemcy
  2. Zespół w składzie: Hanna Ćmiel, Adam Dobosz, Tomasz Kołodziej, Polska
  3. Marcus Sjödin, Luleå, Szwecja

  Kategoria "Uczniowie"

  Równorzędne pierwsze miejsca:

  1. Paulina Siudyka, Polska
  1. Wiktor Ignatjew-Zielonka, Polska
  1. Karolina Wojtyga, Polska
  1. Michał Kluza, Polska

  Równorzędne drugie miejsca:

  2. Ksenia Kostyła, Polska
  2. Michalina Mitka, Polska
  2. Martyna Misiak Polska
  2. Natalia Matysek, Polska

  Równorzędne trzecie miejsca:

  3. Wiktoria Pandel, Polska
  3. Natalia Matysek, Polska
  ostatnia aktualizacja: 30.03.2017